Hội thảo nhằm trao đổi, chia sẻ thực tiễn ở các HTX về mô hình nông lâm kết hợp có hiệu quả liên quan đến thích ứng biến đổi khí hậu

Theo đó, hội thảo giới thiệu dự án VIE8748 về Quyết định lâm nghiệp sáng suốt, quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho rừng trồng quy mô nhỏ ở Việt Nam, nhằm mục đích xây dựng khả năng chống chịu của sinh kế lâm nghiệp quy mô nhỏ ở Việt Nam qua thúc đẩy quy hoạch rừng, cấp chứng chỉ rừng, quản lý môi trường và thực hành sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ở hai tỉnh Nghệ An và Thừa Thiên Huế.

Dự án hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu miền Trung, Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX của hai tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế và 8 hợp tác xã do thành viên làm chủ với khoảng 13.000 thành viên (50% là phụ nữ) quản lý các khoảnh rừng quy mô nhỏ với tổng diện tích khoảng 14.000 ha rừng, với mục tiêu tạo cơ hội cho các hộ trồng rừng quy mô nhỏ thuộc Liên Minh HTX tỉnh Nghệ An và Thừa Thiên Huế có thể tiếp cận được mô hình quản lý rừng bền vững theo hướng cấp chứng chỉ cho rừng trồng.